BW Slider Wijn vliegtuig

Disclaimer

Algemeen

Brasserie Waalhaven verleent u hierbij toegang tot brasseriewaalhaven.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Brasserie Waalhaven en derden zijn aangeleverd. Brasserie Waalhaven behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Brasserie Waalhaven.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Brasserie Waalhaven.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Brasserie Waalhaven. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Brasserie Waalhaven, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Reserveren
Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Wij verzoeken u om uiterlijk 48 uur vooraf mutaties in het aantal personen door te geven. Indien u te laat annuleert kunnen kosten in rekening worden gebracht.
Tevens willen wij u vragen om minimaal 24 uur van tevoren online te reserveren. Indien dit niet mogelijk is, verzoeken wij u om telefonisch te reserveren.

Kijk op www.horeca.org voor een uitgebreide omschrijving van de UVH voorwaarden!

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Print Email Pinterest Linkedin Twitter Facebook